Schiedel

  1. Schiedel

NADŠTANDARDNÁ KVALITA KERAMICKÝCH VLOŽIEK
Keramické vložky UNI*** PLUS vyrábané novou technológiou spĺňajú v maximálnej možnej miere požiadavky na odolnosť proti vysokým teplotám aj proti vlhkosti. Potvrdzujú to certifikáty štátnych skúšobní a priebežná interná kontrola kvality. Pri kúpe keramickej komínovej vložky trvajte na značke Schiedel UNI*** PLUS s charakteristickým hnedým sfarbením.

DOBRÝ ŤAH
Tenkostenná keramická vložka kruhového prierezu s hladkým vnútorným povrchom, veľmi kvalitná izolácia a správne dimenzovanie zaručia bezpečný odvod spalín nad strechou.

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ
Značné rozdiely teplôt spalín spôsobujú pri lacných viacvrstvových komínoch a pri murovaných komínoch trhliny. Naproti tomu trojvrstvové komíny Schiedel (komínová tvárnica – izolácia – vložka), vyrobené v najvyššej kvalite UNI*** PLUS, zaručujú komín bez trhlín a netesností a to aj v prípade vyhorenia sadzí (teploty nad 1000 °C).

ODOLNOSŤ PROTI VLHKOSTI
Pri prevádzke moderných, energeticky úsporných kotlov vzniká v komíne vlhkosť. Tesná keramická vložka a systém zadného odvetrania udržujú komín suchý. Tým sa ušetrí za prípadnú sanáciu presiaknutých komínov.

ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII
Vlhkosť nie je len voda. Spaľovaním vykurovacieho oleja, plynu, dreva… sa tvoria agresívne kyseliny. UNI*** PLUS – keramika však odoláva tejto záťaži neobmedzene a v porovnaní s ňou vyzerajú ostatné materiály v komínoch skoro opotrebované.

VYSOKÁ ŽIVOTNOSŤ SO ZÁRUKOU
Na rozdiel od murovaných komínov ponúkajú originálne komínové systémy Schiedel trojnásobnú 30-ročnú záruku – pri vyhorení, pri pôsobení vlhkosti a zároveň pri poškodení koróziou.

KERAMICKÉ VYÚSTENIE KOMÍNA
Kovové časti komínov korodujú a vytvárajú slabé miesta v komínovom prieduchu. Pri komínových systémoch Schiedel, kde prieduch tvoria iba šamotové vložky, nedochádza k žiadnemu opotrebovaniu. Tým máte po starostiach a ušetríte za drahé opravy.

UNIVERZÁLNOSŤ
UNI*** PLUS – univerzálny komín Schiedel je určený pre všetky typy kúrenia a všetky aktuálne a budúce možné technológie vykurovania. Pri prechode na iné vykurovacie médium nie je potrebné komín vložkovať. Tak už dnes ušetríte svoje peniaze.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
Schiedel ponúka dokonale zladené stavebné diely trojvrstvového komínového systému od komínovej päty až po ústie komína vrátane príslušenstva. Výsledok: krátka doba montáže, úspora nákladov a vylúčenie montážnych chýb.

Zdroj www.schiedel.sk