Premac

  1. Premac

Spoločnosť Premac, spol. s r. o. už 20 rokov úspešne pôsobí na slovenskom stavebnom trhu. V spolupráci so svojimi obchodnými partnermi sa aktívne podieľa na realizácii významných stavebných projektov nielen doma, ale aj zahraničí.

Výroba dlažby, stropov a stavebných materiálov
Premac je najväčším výrobcom exteriérových zámkových dlažieb na Slovensku a vďaka kvalite a širokému sortimentu výrobkov patrí medzi lídrov – výrobcov exteriérových betónových dlažieb, prvkov záhradnej architektúry a stavebných materiálov. Každoročne prichádza na trh s novinkami, využívajúc pritom silné zázemie svojej materskej spoločnosti EHL.

Výrobky pre úpravu spevnených plôch a betónové prvky záhradnej architektúry
zahŕňajú exteriérové zámkové dlažby, platne, palisády, obrubníky, odvodňovacie žľaby, svahové oporné systémy a plotové tvárnice. Dlažby Premac dnes slúžia ľuďom po celom Slovensku. Svedčia o tom zrekonštruované námestia, pešie zóny, chodníky, parkoviská, exteriéry nákupných centier i okolia rodinných domov.

Betónové výrobky pre hrubú stavbu
Druhú skupinu tvoria výrobky pre realizáciu hrubých stavieb – murovacie tvárnice, stropné systémy a zvárané nosníky. Veľké možnosti uplatnenia od individuálnej výstavby až po veľké polyfunkčné budovy majú vysoko efektívne stropné systémy Premaco a Predos.

Výrobky pre diaľničný a železničný program
Samostatnú skupinu produktov predstavuje diaľničný a železničný program – nástupištné hrany a rampové prefabrikáty, káblové žľaby, priekopové tvárnice, svahové oporné systémy a protihlukové steny. Produkty diaľničného a železničného programu si nachádzajú uplatnenie pri budovaní stredoeurópskeho železničného a diaľničného koridoru, pri postupnej modernizácii a prestavbe železničných tratí a staníc, v súlade s požiadavkami medzinárodnej dohody AGTC o železničných magistrálach.

Zdroj www.premac.sk