Mediterran

  1. Mediterran

Základnou surovinou škridiel je betón. Neustálym rozširovaním našich produktových línií, prostredníctvom nových farebných odtieňov a povrchových úprav uspokojujeme dopyt trhu a jeho kvalitatívne požiadavky.

Prečo betónová škridla?
Betón je viac ako 90 rokov základnou surovinou našich škridiel.

Výhody betónových škridiel: nepresiakavosť, stálosť farieb, ochrana proti vonkajším prírodným vplyvom, stálosť tvaru, veľká mechanická odolnosť, prírodzené základné zložky

Nepresiakavosť
Betón kvôli prírodzenej hustote úplne odvádza zrážkovú vodu, ktoré sa nedostane do pórov. Betónové škridly majú aj nasledujúce výhody:

  • Zachovajú pôvodné technické parametre a nedrobia sa ani v cykloch stuhnutia a roztopenia resp. kvôli zmien objemu vody;
  • Vďaka nepresiakavosti betónu hmotnosť jednotlivých škridiel a tým aj celková hmotnosť strechy je rovnaká.

Stálosť farieb
Betón svoju farbu získa nastriekaním vybraného typu fabiva. Touto metódou vznikajú škridly s požadovanými farbami, ktoré sa veľmi pekne ukážu aj na veľkých homogénnych plochách.

Ďalšou výhododou stálosti farieb je aj skutočnosť, že pri rovnako sfarbených škridliach prirodzené a celoplošné povrchové opotrebenie je nevideteľné.

Ochrana proti vonkajším prírodný vplyvom
Povrch betónovej škridly je ošetrený ďalšou ochrannou vrstvou rovnakej farebnej odtiene základnej farby. Táto vrstva zabezpečí ochranu proti vzniku machu a neželaným škodlivým vplyvom ovzdušia miest.

Stálosť tvaru
Výrobná technológia zabezpečí vyrábať škridly rovnakej veľkosti a tvaru. Tie sa na streche presne kryjú.

Veľká mechanická odolnosť
Mechanická odolnosť povrchu betónových škridiel je vysoká, preto sa tie nezlomia ani pod tlakom veľkého množstva snehu, ľadu a pohybu na streche.

Prírodzené základné zložky
Betón sa skladá z troch prírodných zložiek:

  • voda
  • piesok
  • kameň

Počas spaľovacieho procesu sa kameňa vznikne cement, ktorý slúži ako spojovací materiál.

Zdroj www.mediterran.sk