Baumit

 1. Baumit

Voľba správnej omietky dokáže pozitívne zhodnotiť vlastnosti muriva, šetrí náklady, minimalizuje prácnosť a zabraňuje poruchám počas životnosti stavby. Navrhnúť najvhodnejší omietkový systém znamená poznať všetky požiadavky, ktoré budú na omietku kladené, zhodnotiť podklad a pod.
Výhody omietok Baumit
Aplikácia omietkových systémov Baumit poskytuje celý rad výhod investorovi, realizátorovi a v konečnom dôsledku i užívateľovi objektu. Hlavné výhody použitia omietkových systémov Baumit: jednoduchá manipulácia a spracovanie, kompletná logistika strojového spracovania, priaznivý pomer medzi kvalitou a cenou, spoľahlivé, časom overené výrobky s dlhodobou životnosťou, certifikované výrobky, zodpovedajúce európskym technickým normám, ekologické suché omietkové zmesi so zaručenou stálou kvalitou.

Ostatné produkty:

 • fasády
 • zatepľovanie
 • zdravé bývanie
 • omietky
 • sanácie
 • potery
 • baumacol – lepenie obkladov
 • gala + betóny
 • murovacie malty
 • univerzálne výrobky

Zdroj www.baumit.sk